Je hoofd met het hart verbinden in je relaties

Wanneer we ons hoofd met ons hart verbinden kunnen we volwaardige relaties aangaan, vanuit onze totaliteit als mens. Dit geldt niet enkel in de privésfeer, als partner, vader of moeder, maar ook op ons werk, als leidinggevende, werknemer of zelfstandige…..

 

Om waardevolle en intieme relaties aan te gaan dienen we op de eerste plaats meer zicht te krijgen op de relatie met onszelf. Veel mensen ervaren dat tussen lijf en geest een kloof is ontstaan. Ons emotioneel bewustzijn speelt hierin een cruciale rol. Wij worden immers grotendeels gestuurd en beheerst door onze emoties. Onbewust bepalen ze de wijze waarop we met onszelf en de ander omgaan, waarop we functioneren en hoe we ons voelen.

 

 

Lees verder >>>

1 | 2 | 3 
Lichaamswerk & Therapie
Groepstraining
voor zelfontwikkeling en emotionele ontplooiing