Mieke, 49 jaar, individuele sessies

Het leek mij ook zinvol, via manipulatie van het lichaam terug verbinding te kunnen maken met vergeten diepe emoties, opgeslagen in onze spieren en vezels en die onze manier van zijn nog dagelijks beïnvloeden.
7 jaar leefde ik zonder partner. De lichamelijke aanraking, maakte emoties los. Het was goed om in een veilige professionele context dit te kunnen ervaren, te onderzoeken, te accepteren en mij emotioneel te helen.
Een tijd later had ik een nieuwe vriend!Ik dacht: ‘nu ben ik er, zoals in sprookjes wanneer de prinses haar prins ontmoet dan stopt het verhaal en ze leefden nog lang en gelukkig… ‘ Dus ik ben rond met mijn therapie, maar niets leek minder waar, het proces ging verder en dieper. 

Het leven is intens. Ik ben volop in verandering; relationeel met mijn nieuwe partner en op werkvlak. Met mijn nieuwe partner gaan deuren open.

Het proces met mijn therapie loopt parallel en is heel ondersteunend. Ik ontmoet mijn ‘bindingsangst en verlatingsangst’ ontdek dat beide angsten voor hetzelfde staan, voel hoe onzeker ik ben over ‘mijn bestaansrecht’ hoe het moeten- en willen presteren op werk en seksueel vlak hieraan verbonden zijn; ‘als ik niet iets doe voor de ander heb ik geen bestaansrecht.

>>

1 | 2 | 3 
Lichaamswerk & Therapie
Ervaringen