INTEGRATED PSYCHOTHERAPY

is een therapie waarin verschillende vormen van lichaamsgerichte begeleiding worden geïntegreerd.

 

Daarin zijn de volgende pijlers een rode draad in de sessies:

Ademen is leven

Door bewuster te ademen via verschillende methoden, zal je meer voelen en meer levendigheid en vitaliteit ervaren in je lijf.

 

Luisteren naar je lijf

vanuit een nieuwsgierige en vriendelijke houding word je je bewust van wat je lichaam je te vertellen heeft. Dit brengt meer stevigheid in je leven, je kunt je eigen grenzen bewaken en je eigen kompas ontwikkelen.

 

Contact maken met dat wat er is

Veel mensen passen zich aan of zijn te veel gericht op anderen. Door niet te laten zien wat je denkt of voelt ga je contact uit de weg. Door gerichte oefeningen om je emoties te uiten, spanningen waar te nemen en los te laten ervaar je lijfelijk meer contact met dat wat er speelt. Vanuit je nieuwe ervaringen ontstaan nieuwe levenshoudingen die je leven positief veranderen.

 

wie ben ik >>>>>

 

 

1 | 2 
Lichaamswerk & Therapie
Individuele begeleiding
Annemiek Roelvink